Stagione 2017 / 2018
Teatro di San Carlo

Generic placeholder thumbnail

HENRIK NÁNÁSI / SERGEJ KRYLOV

Teatro di San Carlo

from 28 April 2018 to 29 April 2018

Generic placeholder thumbnail

IL SINDACO PESCATORE

Teatro di San Carlo

il 24 April 2018

Generic placeholder thumbnail

Juraj Valčuha / Simon Trpčeski / Ketevan Kemoklidze

Teatro di San Carlo

il 24 October 2017

Generic placeholder thumbnail

#ANTROPOCENE

Teatro di San Carlo

from 08 June 2018 to 09 June 2018